Operatiekamers

Aan een operatiekamer worden hoge eisen gesteld; eisen op het vlak van hygiëne en schoonmaakbaarheid, brand- en stralingswerendheid, statische elektriciteit en elektrische geleiding, geluid, warmte en luchtdichtheid. Maar ook robuust te zijn en bestand tegen fysieke belasting door karren en bedden of chemische belasting door jodium of andere desinfectanten. Om aan al deze aspecten te voldoen en om tevens gedurende de gehele gebruiksduur eenvoudig technologische vernieuwingen in te kunnen passen, worden hoge eisen gesteld aan de opbouw en afwerking van de moderne OK.

 

OK’s in topklinische ziekenhuizen

CCG Belgium heeft tijdens de realisatie van uiteenlopende OK complexen bij zowel topklinische ziekenhuizen als perifere ziekenhuizen, een schat aan ervaring opgedaan. Terugkerende aspecten bij iedere operatie kamer zijn hoe om te gaan met de loodprotectie ten behoeve van de geborgde stralingsdichtheid van de OK, de zekerheid dat een K3 classificatie ook na de oplevering nog gegarandeerd is en de luchtdichtheid gedurende de gebruiksduur van de OK in stand blijft.

 

Aanpasbare wanden

De snelle ontwikkeling van de medische technologie vraagt een flexibele en aanpasbare oplossing van het wand systeem zonder dat daardoor de hygiëne en reinigbaarheid in het geding komt. Ook het proces van de realisatie van een OK complex, in een nieuwbouw fase of bij een renovatie, is bij het projectteam in goede handen. De medewerkers zijn bekend met het doorgaande proces in een ziekenhuis en hoe daar mee te handelen.

 

Ervaring in OK realisatie

De ervaring, opgedaan bij de OK trajecten, is verwerkt in een uitgebreide database van detailoplossingen en heeft geleid tot een visie op de bouwkundige realisatie van OK’s en het OK complex. CCG Belgium pakt iedere OK op als een nieuw vraagstuk waarbij alle kennis en kunde ingebracht wordt. Aansluitend bij de klantwens wordt er een voorstel geformuleerd, met als uitgangspunt een van de drie verschillende wandconcepten, CCG-10 systeem, CCG-3 systeem of een combinatie daarvan.