Advisering in VO/DO fase

Het ontwerp van een cleanroom wordt sterk bepaald door de verrichtingen die in de faciliteit gaan plaats vinden. Voorafgaand aan het definitief ontwerp stemt CCG Belgium gezamenlijk met opdrachtgever en adviseur de materialisatie en detaillering af op desinfectie methodiek, integratie van techniek / componenten en activiteiten. Met deze stap wordt voorkomen dat na de vaststelling van het definitief ontwerp er nog wijzigingen of aanpassingen plaatsvinden die tot vertraging of extra kosten leiden.