Cleanroom dienstverlening

De kwaliteit en functionaliteit van een cleanroom faciliteit worden in grote mate bepaald tijdens de ontwerpfase (VO/DO). Door een duidelijke definitie van de activiteiten en goederen- en personenstromen kan een ideale faciliteit worden gerealiseerd.

 

Ervaring en communicatie

CCG Belgium heeft veel ervaring in het realiseren van cleanrooms. Vanaf detailadvies tijdens de ontwerpfase, tekenwerk en engineering voorafgaand aan de realisatie, projectmanagement en uitvoering gedurende de fysieke realisatie en service en onderhoud na oplevering. Gedurende het gehele proces is betrokkenheid van en communicatie tussen opdrachtgever, toekomstige gebruikers en bouwteam partners van groot belang.

 

Service en onderhoud

Na het realisatietraject kan de afdeling service en onderhoud uw faciliteit gedurende het gehele gebruikstraject in goede conditie houden.